?

Szakszolgálati feladatok

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelés feladata, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, célja, hogy a gyermek minél előbb olyan egészségi állapotban kerüljön, hogy ismét bekapcsolódhasson az iskolai testnevelési foglalkozásba.
Gyógytestnevelésre azok a tanulók kerülnek, akiket az iskolaorvos vagy a szakorvos mozgásszervi, belgyógyászati problémával beutal (javasolja a tanórákon való részvételét).
A gyógytestnevelésre utalt gyermekek a II/A vagy a II/B besorolással kerülnek ellátásra.

  • II/A besorolású tanulók iskolai testnevelési órákon részt vehetnek az orvos által előírt megszorítással, de kötelező jelleggel a gyógytestnevelés órákon kell részt venniük heti 3 órában.
  • II/B besorolású tanulók az iskolai testnevelésen nem vehetnek részt, a gyógytestnevelési órákon azonban heti 3 órában kötelező részt venniük. A gyógy-testnevelők területi megosztásban dolgoznak, de jelenleg sem elég státusszal sem elég szakemberrel nem rendelkezünk.
  •