?

PMSZ Budakeszi Tagintézménye

Az új intézmény létrehozását a 2011. évi CXC Köznevelési törvény 18.§-a tette szükségessé, amely előírta, hogy a szakszolgálati ellátások egy intézménybe szerveződjenek. Bár a járás központja Budakeszi, két budaörsi intézmény olvadt össze (logopédiai intézet és a nevelési tanácsadó), így az új intézmény székhelye is Budaörsön található. A budaörsi logopédusokon és nevelési tanácsadós szakembereken kívül néhány gyógytestnevelő munkatárs, akik korábban iskolákban dolgoztak, áthelyezésre került. Intézményünk engedélyezett szakalkalmazotti státuszainak a száma 41, és két adminisztrátor segíti munkánkat. 13 települést látunk el, nagyságrendileg 35 feladat ellátási helyen. A PMPSZ, mint megyei intézmény a Ceglédi tankerülethez tartozik szervezetileg, de munkaszervezés és kapcsolattartás szempontjából a Budakeszi tankerülethez is tartozunk.