?

Szakszolgálati feladatok

Iskolai- és óvodapszichológiai koordináció

Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor feladata a járásban dolgozó iskola- és óvodapszichológusok összefogása, segítése.
Igény szerint egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára, szakmai segítséget nyújt nekik szűrésekkel kapcsolatos kérdésekben, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások vezetésében, az általuk ellátásban részesített gyermekekkel kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben.
Konzultációs lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézményekből érkező pedagógusok számára. Feladatai közé tartozik még a Szakszolgálat és a nevelési-oktatási intézmények közötti kapcsolat, kommunikáció segítése.
Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor kapcsolatot tart a miniszter által az országos szakmai irányítási feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal.